6 czerwca 2019 - AmberEXPO
19:00-19:30
Występ artystyczny (TBC)
7 czerwca 2019 - Centrum Stocznia Gdańsk
20:00-22:00
Spotkanie historyczne (TBC)


Występ artystyczny po uroczystości otwarcia Zjazdu oraz spotkanie historyczne w Centrum Stocznia Gdańsk są  finansowane ze środków własnych Organizatora, nie są finansowane z opłat uczestników ani ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE